Fundament voor structurele groei

Je bedrijf functioneert prima. Toch gaan ontwikkelingen trager dan je wilt. Iedereen wil wel vooruit, maar je merkt dat de samenwerking op de werkvloer onvoldoende uit de verf komt en processen soms onbedoeld in de weg zitten. Hoe krijg je weer vaart in de organisatie? Hoe neem je je medewerkers daarin mee? En waar haal je de tijd en ruimte vandaan om beleid en processen structureel aan te pakken? 

Als je niet oppast, pak je door de drukte van alledag vooral de symptomen aan. Dat kun je lang volhouden, maar zo verandert er niets. Terwijl er wezenlijke vraagstukken op een antwoord wachten. Zitten de juiste mensen op de juiste plaats, kunnen talenten zich voldoende ontwikkelen, sluit de organisatiestructuur wel aan bij de visie en strategie, kunnen processen simpeler en effectiever? 

Die vraagstukken hoef je niet alleen op te lossen. Bureau Negentigtien helpt graag meer effectiviteit en focus in je organisatie te brengen. Onze HR- en organisatiedeskundigen analyseren objectief en adviseren met verstand van zaken. We richten ons op het fundament van de onderneming: waar wil je naartoe? We zorgen er in nauwe samenwerking voor dat organisatiestructuur en HR-beleid volledig in dienst staan van duurzame groei en ontwikkeling.