002-s.gif
 
 
 

Fundament voor structurele groei

Je bedrijf functioneert prima. Toch gaan ontwikkelingen trager dan je wilt. Iedereen wil wel vooruit, maar je merkt dat de samenwerking op de werkvloer onvoldoende uit de verf komt en processen soms onbedoeld in de weg zitten. Hoe krijg je weer vaart in de organisatie? Hoe neem je je medewerkers daarin mee? En waar haal je de tijd en ruimte vandaan om beleid en processen structureel aan te pakken? 

Als je niet oppast, pak je door de drukte van alledag vooral de symptomen aan. Dat kun je lang volhouden, maar zo verandert er niets. Terwijl er wezenlijke vraagstukken op een antwoord wachten. Zitten de juiste mensen op de juiste plaats, kunnen talenten zich voldoende ontwikkelen, sluit de organisatiestructuur wel aan bij de visie en strategie, kunnen processen simpeler en effectiever? 

Die vraagstukken hoef je niet alleen op te lossen. Bureau Negentigtien helpt graag meer effectiviteit en focus in je organisatie te brengen. Onze HR- en organisatiedeskundigen analyseren objectief en adviseren met verstand van zaken. We richten ons op het fundament van de onderneming: waar wil je naartoe? We zorgen er in nauwe samenwerking voor dat organisatiestructuur en HR-beleid volledig in dienst staan van duurzame groei en ontwikkeling. 

 

 
 
Diensten.gif
 

Organisatieadvies

Alleen als je weet waar je staat, kun je de route naar verandering en verbetering bepalen. De basis voor het organisatieadvies van Bureau Negentigtien is dan ook een gedegen analyse. Met onze bewezen succesvolle 9T-methodiek kunnen we snel en effectief de organisatie doorlichten. We dringen door tot de kern om vanuit daar te werken aan individuele groei én organisatorische groei. Dat geeft inzicht, rust en resultaat. 

Strategisch
HR-advies

Het succes van de onderneming wordt grotendeels bepaald door de betrokkenheid en inzet van alle medewerkers. Het is belangrijk dat de juiste mensen op de juiste plaats zitten. En dat er een structuur is die talentontwikkeling en loopbaanperspectief stimuleert. Een goede HR-inrichting is strategisch van doorslaggevend belang. Bureau Negentigtien biedt de expertise en de instrumenten om het beste uit de organisatie en medewerkers te halen. 

Sterk in oplossingen

Hoe blijf je je als organisatie ontwikkelen en hou je medewerkers betrokken en gretig? Hoe zorg je voor een solide fundament zonder flexibiliteit en dynamiek te belemmeren? Hoe hou je wel de regie, maar verlies je je niet in incidenten? Bureau Negentigtien is specialist op het gebied van personeel en organisatie. Wij zijn sterk in analyse, advies en structurele oplossingen. We ondersteunen ondernemers om met een effectieve organisatie en gedreven medewerkers de volgende stappen te zetten. 

 Bureau NegentigtieN

 
a-heyday-company.gif
 

Er is geen one size fits all-oplossing voor personeelszaken en HR. Ondernemers en ondernemingen zijn verschillend en organisaties blijven zich ontwikkelen. Bureau Negentigtien maakt deel uit van Heyday, waarin vier HRM-dienstverleners gebundeld zijn die alle keuzes en fases in HRM kunnen ondersteunen. We bieden de instrumenten en fundamenten. Van HR-advies en beleidsondersteuning bij Bureau Negentigtien; personeelsadministratie, salarisadministratie en verzuimmanagement bij Drievierdrie; personeelsplanning, self service tools en online contractmanagement bij Fooks; en payrolling bij David. Interesse? Leg je uitdagingen en vragen op tafel en wij leggen onze visie en oplossingen er graag naast. 

 
 
Onze-Mensen.gif
 
 
Ons-Kantoor.gif
 
 
voor- en achternaam

Arsenaalpoort 16
6511 PN, Nijmegen
Nederland