Vertrouwenspersoon

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om haar werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Ze moeten hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Wouter Verschuur Wouter Verschuur
Leestijd 2-4 min
19/10/2021

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om haar werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Ze moeten hiervoor een beleid opstellen en uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van dit beleid.

Bij Negentigtien bieden we jou als werkgever (en jouw personeel) een gecertificeerd en onafhankelijk vertrouwenspersoon om een veilige werkomgeving te creëren en te waarborgen.

Wat wordt verstaan onder ongewenste omgangsvormen?

Dit is subjectief en wat de één aanvaardbaar vindt, ervaart een ander als ongewenst. Ongewenste omgangsvormen kunnen te maken hebben met seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

De gemeenschappelijke deler is dat het de medewerker heeft gekwetst en/of dat de medewerker zich niet veilig voelt op de werkvloer.

Rol werkgever
In het kader van goed werkgeverschap heb je een zorgplicht voor de veiligheid van je medewerkers op de werkvloer. Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het voorkomen van ongewenste omgangsvormen en het oplossen van ontstane problemen.  Je draagt actief het beleid uit binnen je organisatie. Ons advies is ook om de personeelsvertegenwoordiging of OR eens per jaar te laten overleggen met de vertrouwenspersoon. Het is vanzelfsprekend dat je als werkgever of leidinggevende zelf het gewenste gedrag en goed leiderschap vertoond.

Wie kan er bij ons terecht?
Alle medewerkers die bij jullie in dienst zijn met een arbeidsovereenkomst en ook alle mensen die werkzaamheden verrichten in jullie organisatie (denk bijv. aan vrijwilligers, stagiairs of klanten).

Wat moet je doen als een medewerker een ongewenste omgangsvorm ervaart?
Het mooiste zou zijn wanneer de medewerker de veiligheid ervaart om dit bij iedere collega en/of leidinggevende zelf aan te kaarten. Maar soms wil of kan de medewerker het probleem niet aankaarten bij de leidinggevende. Bijvoorbeeld omdat een leidinggevende niet altijd en/of in alle opzichten vertrouwelijkheid kan garanderen, omdat hij of zij ook een eigen verantwoordelijkheid heeft tot handelen bij ongewenst gedrag. Daarnaast kan het zijn dat de leidinggevende zelf betrokken is bij de gebeurtenis.

Er zijn talloze redenen om (eerst) naar de vertrouwenspersoon te gaan en daarvoor kan jullie medewerker aankloppen bij de externe vertrouwenspersoon van Negentigtien.

De situatie wordt vertrouwelijk besproken en er wordt geen actie ondernomen waar de medewerker niet achter staat. Tenzij het gaat om ernstige strafbare feiten, waarmee de vertrouwenspersoon in gewetensnood komt.

Vertrouwenspersoon inschakelen
Medewerkers kunnen onze externe vertrouwenspersoon bereiken via een mobiel telefoonnummer en via het e-mail adres vertrouwenspersoon@negentigtien.nl

Onze speciaal daarvoor beschikbare contactpersoon doet de eerste opvang en biedt een luisterend oor. Daarna gaan we de melder matchen met de juiste vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon belt de melder terug binnen 2/3 werkdagen.

De vertrouwenspersoon bekijkt samen met de medewerker wat de vervolgstappen (kunnen) zijn, hierbij worden voor- en nadelen in kaart gebracht. Waar nodig wordt de medewerker doorverwezen (denk aan; (bedrijfs-)arts, traumazorg, mediator, jurist, politie, etc.).

De vertrouwenspersoon staat volledig aan de kant van de medewerker en handelt uitsluitend met instemming van de medewerker. De vertrouwenspersoon is dus partijdig en kan niet zelf bemiddelen tussen twee partijen.

Alle betrokkenen bij een kwestie rond ongewenste omgangsvormen hebben baat bij een zorgvuldige behandeling. Daarom wordt aangeraden om een begeleider aan te stellen voor de persoon waar de melding betrekking op heeft. De begeleider kan bijv. een collega/coach zijn en deze persoon kan de medewerker bewust maken van de impact van het gedrag op de melder.

Verantwoordelijkheden medewerkers
Iedereen binnen de organisatie is samen verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkplek. Van iedere werknemer wordt verwacht respectvol met elkaar om te gaan en daarbij geldt een open en veilige aanspreekcultuur.

Tarieven
De vergoeding voor onze dienstverlening bestaat uit een aansluittarief (vast bedrag) en uurtarief.

Het aansluittarief voor onze externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen is € 2,00 per medewerker/per maand.

Voor dit vaste bedrag per maand verzorgen wij:

 • Opname van een nieuwe melding

 • Eerste opvang van de melder

 • Aanmaken van een nieuw dossier

 • Advies en uitleg over het vervolgproces

 • Anomieme melding bij de werkgever

 • Globale indicatie van vervolgacties

Mogelijke vervolgacties

De vervolgacties worden enkel ingezet in overleg en afstemming met de melder. Je kunt hierbij denken aan de volgende stappen:

 • Correctiegesprek

 • Groepsgesprek

 • RIE

 • Medewerker tevredenheidsonderzoek (MTO)

 • Workshop (o.a. aanspreken, feedback geven, omgangsvormen, veilig werken, etc.)

 • Teamsessie (o.a. aanspreken, feedback geven, omgangsvormen, veilig werken, etc.)

 • Coaching (o.a. aanspreken, feedback geven, omgangsvormen, veilig werken, etc.)

 • Instructie en doorverwijzing naar o.a.:

 • (Bedrijfs)maatschappelijk werk

 • (Bedrijfs)arts

 • Mediator

 • Coach

 • Psycholoog

 • Traumazorg

 • Politie

 • Juridische bijstand

 • Overige professionele dienstverlening

 • Coaching bij rehabilitatie

 • Jaarverslag Ongewenste Omgangsvormen

 • OR evaluatie

Voor deze vervolgstappen (en de coordinatie ervan) rekenen wij € 125 per uur en/of het tarief van de externe specialist die ingezet gaat worden.

Vragen?

Heb je vragen over de vertrouwenspersoon of over ongewenste omgangsvormen? Neem gerust contact met ons op via 024-204 95 86 of stuur een e-mail naar info@negentigtien.nl en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.